GLOBAL SHIPPING!

KAI WACHI - Skull Team Flag

KAI WACHI - Skull Team Flag

Regular price $29.95 USD Sale

50" x 30" KAI WACHI Skull Team Flag.

Pole slide-in sleeve on edge with pole ties. 

100% Polyester.