KAI WACHI - Skull Team Flag

Sold out
$29.95 USD
50" x 30" KAI WACHI Skull Team Flag.

Pole slide-in sleeve on edge with pole ties. 

100% Polyester.