KAI WACHI - Logo Flag

Sold out
$25.00 USD
50" x 30" KAI WACHI Logo Flag.

White logo printed on both sides.

Pole slide-in sleeve on edge with pole ties

100% Polyester